Vrácení zboží a reklamační řád

Vrácení zboží v zákonné lhůtě

Pokud chcete objednané zboží vrátit, prosím dejte nám vědět na info@mentislab.cz. Po té zašlete neotevřený produkt(y) na adresu Mentis Lab, s.r.o., Uhlířská 354, 252 18 Ptice. My Vám nejvýše do čtrnácti dnů od doručení produktu vrátíme peníze, a to včetně nákladů za dopravu k Vám.

 

Reklamační řád

Reklamační řád zásilkového prodeje prodejce Mentis Lab, s.r.o, Čs. armády 872/33, Bubeneč, 160 00 Praha 6, stanoví pro případ reklamace zboží následující postup.


1. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží přepravní společností zákazníkovi.

2. Při zjištění poškození nebo rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji v objednávce a na faktuře je nutno podat o tomto stavu zprávu přepravní společnosti nejpozději do dvou pracovních dnů a současně prodejci do tří pracovních dnu po převzetí.

3. Kupující musí oznámit zjištěné vady prodejci písemně na adresu prodejce. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.

4. Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží  – přiměřenou slevu z kupní ceny  – odstoupení od smlouvy.

5. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu a vlastní reklamované zboží.

6. Kupující při uplatňování reklamace vyplní reklamační formulář a zašle ho emailem nebo poštou na adresu prodejce. Vzor reklamačního formuláře je přílohou reklamačního řádu.

7. Reklamované zboží se zasílá na adresu: Mentis Lab s.r.o., Uhlířská 354, 252 18 Ptice.

8. Kupující bude o průběhu a vyřízení reklamace informován na e-mail.

9. Prosíme, o pečlivé zabalení produktu pro přepravu zpět k nám tak, aby se reklamované či vrácené zboží nemohlo během přepravy poškodit.

Děkujeme!


Vzor formuláře pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).


Adresát (prodávající):
Internetový obchod: www.mentislab.cz
Společnost: Mentis Lab s.r.o. Se sídlem: Čs. armády 872/33, Bubeneč, 160 00 Praha 6, DIČ: CZ05246318
E-mailová adresa: info@mentislab.cz
Telefonní číslo: 777505999

Spotřebitel:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon a e-mail:

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)
Vážení,
dne  (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:
(* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat; například - dodání chybějícího zboží – přiměřenou slevu z kupní ceny  – odstoupení od smlouvy).  Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace a informace o způsobu jejího vyřízení.

1. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
2. Číslo objednávky:
3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*) a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
4. Jméno a příjmení spotřebitele:
5. Adresa spotřebitele:
6. Email:
7. Telefon:


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

 

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad [&] techka s.r.o.
Redesign by Filipes Media 🧡