Stimulant

Stimulant je látka, která zvyšuje aktivitu v centrálním nervovém systému. 
Stimulanty mohou způsobit bdělost, ostražitost nebo pocit pohody. Předávkování stimulanty může naopak vyvolat úzkost, neklid a nespavost.