Prekurzor

Prekurzor je výchozí látka (částice), z níž vzniká chemickou přeměnou výsledný produkt.