Kreativita

Tvořivost obecně odkazuje na schopnost člověka rozpoznávat myšlenky, strategie nebo koncepty, které mohou být užitečné při řešení problémů či k obohacení života nebo v komunikaci s ostatními.