Tip na vánoční dárek -  objednejte zvýhodněný balíček Mentis Max na 30 dní a získejte 1ks Mentis Krill zdarma.

Kognitivní funkce

Kognitivní funkce zahrnují kromě paměti i koncentraci, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení, schopnost pochopení informací.

Kognitivní poznávací funkce jsou jednou z hlavních oblastí lidské psychiky. Prostřednictvím kognitivních funkcí člověk vnímá svět kolem sebe, jedná, reaguje, zvládá různé úkoly. Jejich centra jsou uložena v různých částech mozku.


Mezi kognitivní funkce patří i myšlenkové procesy, které dávají člověku možnost učení, zapamatování, přizpůsobování se neustále se měnícím podmínkám okolního prostředí.