Dlouhodobá paměť

Dlouhodobá paměť je relativně pasivní část paměti, uchovávaná v nevědomí.  Najdeme v ní události či informace, uložené velmi dávno.  Vštěpování informace do dlouhodobé paměti trvá přibližně 30 minut, a může probíhat záměrně (např. mechanickým opakováním) nebo bezděčně. 
S pomocí nootropik ji lze zlepšit.