Mozkový neurotrofní faktor (BDNF – Brain Derived Neurotrphic Factor)

BDNF patří mezi tzv. neurotrofiny – růstové faktory, ovlivňující stav nervové tkáně. BDNF působí na neurony centrálního i periferního nervového systému, přispívá k přežívání existujících neuronů a podpoře růstu a diferenciaci nových neuronů a synapsí.