Tip na vánoční dárek -  objednejte zvýhodněný balíček Mentis Max na 30 dní a získejte 1ks Mentis Krill zdarma.

Mozkový neurotrofní faktor (BDNF – Brain Derived Neurotrphic Factor)

BDNF patří mezi tzv. neurotrofiny – růstové faktory, ovlivňující stav nervové tkáně. BDNF působí na neurony centrálního i periferního nervového systému, přispívá k přežívání existujících neuronů a podpoře růstu a diferenciaci nových neuronů a synapsí.