Tip na vánoční dárek -  objednejte zvýhodněný balíček Mentis Max na 30 dní a získejte 1ks Mentis Krill zdarma.

Acetylcholin

Acetylcholin je esterem kyseliny octové s cholinem, který se váže na acetylcholinový receptor a funguje jako neurotransmiter. Acetylcholin se přirozeně vyskytuje v celém lidském těle. Acetylcholin je zásadní pro ukládání nových informací do paměti, koncentraci, poznávací funkce nebo vytváření nových nervových synapsí (neuroplasticitu). 

Porucha acetylcholinových drah v mozku může vést k ADD (porucha pozornosti), ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) nebo až k rozpadu osobnosti (např. způsobuje Alzheimerovu chorobu).