ADHD

ADHD (zkratka anglického „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“) je porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. ADHD patří mezi neurovývojové poruchy. Projevuje se již od raného dětství, zvláště ve školním věku, může se ale vyskytnout i u dospělých, kde se spíše než hyperaktivitou projevuje pocity vnitřního neklidu, impulzivitou a poruchami pozornosti.