Randomizovaná studie

Randomizace je v tomto případě chápána jako proces náhodného přidělení subjektu hodnocení do terapeutické skupiny. Pacientovi je přiděleno číslo či kód a poté je mu aplikována (přidělena) léčba, která je pro tento kód určená a kterou lze zjistit až po přidělení kódu konkrétnímu subjektu hodnocení.