Paměť

Paměť je schopnost mysli, pomocí které jsou informace zakódovány, ukládány a načítány. Paměť je životně důležitá pro zážitky a souvisí s limbickými systémy. Je to uchovávání informací v průběhu času za účelem ovlivnění budoucí akce. S pomocí nootropik ji lze zlepšit.