Hypoaktivní

V obecném pojetí jde o nedostatek aktivity.