HSDD Hypoactive sexual desire disorder

Hypoaktivní sexuální porucha - nedostatek sexuální touhy. Nezájmem o sex trpí muži i ženy. Škála reakcí jde od vyhýbání se sexu, až k odporu ke genitálu druhého pohlaví, kdy postižený prožívá tak silné návaly paniky a strachu, že problém nedokáže překonat a je třeba jej řešit s pomocí odborníka