Čarodějka ze Sibiře: Rozchodnice růžová

11.11.2017
Čtěte celý článek

"Kdo pije čaj z rozchodnice růžové, ten se dožije více než 100 let", říká se na Sibiři. Dodnes se tu dávají novomanželům kytice s kořeny rozchodnice pro lepší plodnost a narození zdravých dětí. Mongolští lékaři předepisovali tuto léčivou rostlinu na léčení tuberkulózy a rakoviny. Při obnovování fyzických a duševních sil je účinnější než ženšen. A současná lékařská věda si ji cení i při léčbě psychických onemocnění.

Rozchodnice růžová neboli Rhodiola rosea patří mezi nejznámější adaptogenní rostliny. Vysokohorská bylina se žlutými nebo růžovými květy voní podobně jako růže, proto dostala přívlastek „rosea“. Je polymorfní - podle prostředí se mění její výška, tvar a velikost listů, barva květů a další znaky.

Pochází ze Sibiře, kde se dodnes dávají novomanželům kytice s kořeny rozchodnice pro lepší plodnost a narození zdravých dětí. Mongolští lékaři předepisovali tuto léčivou rostlinu na léčení tuberkulózy a rakoviny. Uctívána je nejen v Rusku, ale i v Číně a ve Střední Asii. U nás se s ní můžeme setkat v Tatrách, na Malé Fatře, na některých místech Krkonoš a v Hrubém Jeseníku, Je přísně chráněna.

Stovky výzkumů potvrzují její účinky při řešení dlouhé řady zdravotních problémů. Většina výzkumných prací byla provedena v bývalém Sovětském svazu a ve skandinávských zemích. I když existuje přes 200 druhů rozchodnice, ze studií vyplývá, že klinicky nejúčinnější je Rozchodnice růžová (Rhodiola rosea). 

Rostlina obsahuje flavonoidy, cinnamylalkohol a jeho glykosidy (rosin, rosavin, rosarin) a jednoduché fenolické látky (p-tyrosol, rhodiolosid), monoterpeny (rosiridol, rosiridin).

Skvělý pomocník při únavě a vyčerpání

Rhodiola rosea pomáhá rychle obnovit fyzické i duševní síly. V tomto směru je lepším stimulantem než ženšen.

V roce 2000 byla v odborném časopisu Phytomedicine uveřejněna studie, která zkoumala účinek Rozchodnice růžové (Rhodiola rosea) u 56 zdravých arménských lékařů na noční službě.

Cílem této studie bylo zjistit účinek opakovaného podání nízké dávky standardizovaného extraktu SHR-5 připraveného z oddenku rozchodnice růžové Rhodiola rosea L. (RRE) na únavu během noční služby ve skupině 56 mladých,zdravých lékařů. Účinek byl měřen jako celkový duševní výkon přepočtený jako index únavy.

Zvolené testy odrážejí  celkovou míru duševní únavy zahrnující komplexní percepční a kognitivní mozkové funkce, např. asociační myšlení, krátkodobou paměť, počítání a schopnost koncentrace a rychlost audiovizuálního vnímání.

Tyto parametry byly testovány ve dvojitě zaslepené zkřížené studii, a to před noční službou a po ní, během tří období, z nichž každé trvalo 2 týdny: a) zkušební období s užíváním jedné tablety obsahující RRE/placebo denně, b) vymývací období studie (wash-out), c) třetí období s užíváním jedné tablety RRE/placeba denně. Výše zmíněné percepční a kognitivní mozkové funkce byly zkoumány pomocí 5 různých testů.

Statisticky významné zlepšení výsledků těchto testů bylo pozorováno ve skupině užívající extrakt (RRE) během prvního dvoutýdenního období. V žádné léčebné skupině nebyly hlášeny vedlejší účinky. Na základě těchto výsledků lze předpokládat, že RRE může za určitých stresových podmínek snižovat celkovou únavu. (Darbinyan a kol.).

Posiluje duševní a fyzickou výkonnost

V další studii byl 42 závodním lyžařům na mistrovské úrovni (ve věku 20–25 let) podáván 30–60 minut před tréninkovými závody (30 km) a biatlonem (20 km závod na lyžích s puškou a střelbou na cíl v určitých místech trati) buď extrakt z rozchodnice růžové (Rhodiola rosea), nebo placebo.

Sportovci, kterým byla podána rozchodnice růžová (Rhodiola rosea), vykazovali statisticky významně vyšší přesnost střelby, méně se jim třásly ruce a měli lepší koordinaci. Třicet minut po sportovním výkonu byla srdeční frekvence ve skupině užívající rozchodnici růžovou na 104–106 % výchozí frekvence oproti 128,7 % ve skupině na placebu (p < 0,02).

Rozchodnice růžová (Rhodiola rosea) zlepšila dobu regenerace, sílu, vytrvalost, kardiovaskulární parametry a koordinaci.“ (Brown a kol.)

Víte, že přípravek Mentix MAX Rhodiolu obsahuje? 

Serotonin, dopamin a noradrenalin: pro lepší kognitivní funkce, paměť i učení

Studie u lidí ukazují, že malé až středně vysoké dávky rozchodnice růžové stimulují sekreci noradrenalinu, dopaminu a serotoninu a zvyšují propustnost hematoencefalické bariéry pro prekurzory dopaminu a serotoninu. Uvolněním daných neurotransmiterů se zlepšují kognitivní funkce (myšlení, analýza, vyhodnocování, počítání a plánování) mozkové kůry a také funkce prefrontální a frontální kůry, jako jsou pozornost, paměť a schopnost učení (Brown).

Výzkum, prováděný na skupině studentů v průběhu zkouškového období, ověřoval stimulační a normalizační účinek adaptogenu extraktu rozchodnice růžové SHR5. Dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie s režimem opakovaného podání nízké dávky zahrnovala užívání zkoumaného léku a placeba po dobu 20 dní během zkouškového období. Fyzický a duševní výkon byl vyhodnocen před zkouškovým obdobím a po něm na základě objektivního i subjektivního hodnocení. Ze studie vyplývá, že u studentů došlo k výraznému zlepšení pocitu duševní únavy, celkového pocitu zdraví i zlepšení známek ze závěrečných zkoušek (Spasov a kol.).

Tlumí depresivní ataky, zlepšuje spánek, pomáhá s příznaky menopauzy

Rozchodnice růžová (Rhodiola rosea) se může uplatnit i u osob trpících depresí, duševní a fyzickou únavou, ztrátou paměti a kognitivní dysfunkcí, sexuální dysfunkcí a příznaky menopauzy.

Urychluje zotavení, zlepšuje imunitu

Rhodiola rosea je vhodným pomocníkem po přestálých infekcích, fyzických a psychických traumatech, při zotavování po úrazech nebo při hypotenzi (nízký krevní tlak).

Detoxikuje organismus

Rhodiola Rosea chrání játra (hepatoprotektivum) před negativními vlivy prostředí, , užívá se rovněž při žaludečních potížích.

Vhodná pro diabetiky

Rhodiola Rosea upravuje a snižuje hladinu krevního cukru. Využívá se při léčbě lehčích forem diabetu a Parkinsonovy choroby.