Korálovec ježatý: jaké benefity v sobě skrývá vzácná houba?

">

Korálovec ježatý: jaké benefity v sobě skrývá vzácná houba?

03.03.2019
Čtěte celý článek

Korálovec ježatý je velká, bílá, jedlá houba, která svým vzhledem připomíná lví hřívu nebo mořského živočicha. Korálovec má pro nás řadu zdravotních přínosů, které pocházejí z jeho protizánětlivých a antioxidačních vlastností. Studie ukazují, že královec podporuje zdraví mozku, zmírňuje příznaky neurodegenerativních onemocnění jako je Alzheimerova či Parkinsonova choroba a zlepšuje naši náladu a soustředění.

Korálovec ježatý (Hericium erinaceus nebo Lion's Mane) roste na kmenech stromů v Severní Americe, Evropě a jihovýchodní Asii. Korálovec je v rodině hub vyjímečný, a to jak po stránce vzhledu, tak i po stránce jeho využití. Je vysoce efektivním stimulantem nervového růstového faktoru (NGF – nerve growth factor) v mozku [1]. NGF je bílkovina produkovaná v hipokampu během celého našeho života, která je nesmírně důležitá jak pro růst a zachování nervů a jejich spojení, tak pro vývoj jeho neuroplasticity, neboli schopnosti mozku se přizpůsobit podnětům a zahojit se po zranění. Korálovec také působí v mozku jako silný “povzbuzovač” a zároveň urychluje regeneraci mozkových buněk. Právě díky jeho schopnosti regenerace mozkových buněk pomáhá zlepšit paměť a kognitivní funkce a je to vysoce efektivní nootropikum.

Korálovec obsahuje četné biologicky aktivní látky. Mezi ty nejdůležitější látky patří hericenony a erinaciny. Hericenony pomáhají mozku vyprodukovat vyšší počet nervového růstového faktoru. Erinaciny zase snadno prostupují mozkovou krevní bariérou a výrazně zvyšují produkci neuronů. Jeden z erinacinů má dokonce charakter opiátu a užívá se také ke tlumení bolesti. 

Další zajímavostí je, že korálovec ježatý má vyšší obsah bílkovin v sušině (31,7 %) v porovnání s ostatními léčivými houby jako jsou například hlíva (19,5 %) nebo shitake (18,3 %). 

Jak korálovec ježatý pomáhá

 • nervový růstový faktor: korálovec brání poškození nervů v mozku, popřípadě je léčí. Jakmile se dostane za krevní mozkovou bariéru, stimuluje produkci enzymu, který uvolní nervový růstový faktor (NGF). Regenerace nervů zmírňuje symptomy neurodegenerativních onemocnění jako je Alzheimerova či Parkinsonova choroba nebo demence. 
 • neurogeneze (tvorba nových neuronů): korálovec stimuluje obnovu a tvorbu neuronů. Zvýšený počet neurotransmiterů tak ovlivňuje paměť, učení, vybavování a náladu jedince.
 • optimalizace funkcí mozku: korálovec potlačuje tzv. mozkovou mlhu, přičemž obnovuje paměť a mentální bdělost organismu. Také tlumí příznaky úzkosti a deprese.

Korálovec je jediná houba, u které klinické studie potvrdily podporu zdraví mozku. Účinky a výhody korálovce ježatého také zkoumali vědci z South China University of Technology v Kantonu (Čína). Na základě tohoto výzkumu bylo zjištěno, že po oddělení polysacharidů korálovce ježatého od mycelia mají tyto polysacharidy mnoho výhod. Především se jedná o terapeutické účinky na imunitu jedince, v boji proti rakovině a stárnutí, na snížení hladiny cukru v krvi [2].

 

Nervový růstový faktor 

 

Korálovec ježatý stimuluje přirozenou produkci růstového faktoru nervů (NGF) v mozku [3]. NGF je velmi důležitý pro přežití, udržení a regeneraci neuronů v mozku. NGF pomáhá podporovat zdravou funkci mozku různými způsoby, a to včetně: [4,5]

 • Podpora růstu, spojení a organizace mozkových buněk.
 • Zlepšení signalizace mozku, včetně dlouhodobé potenciace (LTP).
 • Udržování plasticity a zdravé funkce v hipokampu.
 • Podpora myelinizace nervů a nervových vláken.

Během výzkumech na lidech bylo prokázáno, že nízká hladina NGF je spojena se špatnou náladou a věkem podmíněnými degenerativními problémy mozku [6,7]. I výzkumy na zvířatech naznačují, že blokování NGF zhoršuje prostorovou paměť.

Nervový růstový faktor je bílkovina s velkou molekulovou hmotností díky níž nemůže překročit krevní mozkovou bariéru (hematoencefalická bariéra), a proto není možné ji doplnit pomocí doplňků stravy. Účinné nootropní sloučeniny korálovce ježatého, hericenony a erinaciny, mají naopak nízkou molekulovou hmotnost, takže mohou snadno překonat hematoencefalickou bariéru a stimulovat syntézu NGF přímo v mozku. [8]

Většina výzkumů korálovce ukazuje na jeho potenciál pomáhat s degenerací mozku a s tím souvisejícím propadem výkonu kognitivních funkcí. [9]

 

Vliv korálovce ježatého na organismus

 

Účinky korálovce se nejčastěji projevují až po delším užívání. Většina uživatelů korálce ježatého uvádí zlepšení nálady a duševní energie, a nebo také znatelné zlepšení řešení problémů a rychlosti rozhodování a učení. Někteří uživatelé korálovce také zaznamenali zlepšení prostorového vnímání a čichu. To vše díky účinným látkám obsaženým v korálovci ježatém, které účinně pomáhají zlepšit neuroplasticitu mozku. Nedávný výzkum na lidech také naznačuje, že korálovec ježatý může podporovat stálou, vyváženou náladu a pomáhá zmírnit emocionální napětí. [10]

Korálovec podporuje syntézu nervového růstového faktoru (NGF), která je nezbytná pro plasticitu hippocampu, která je základem zapamatování a učení se novým věcem. Výzkum na zvířatech také naznačuje, že korálovec může pomoci urychlit regeneraci nervů a podpořit myelinizaci nových nervů. [11] Myelinizace je komplexní proces, při kterém se tvoří myelinové obaly nervových vláken, které zjednodušeně řečeno izolují nerv a zrychlují přenos nervových vzruchů.

Korálovec může nepřímo chránit mozek právě podporou nervového růstového faktoru, který podporuje zdravou strukturu mozku a nervovou myelinizaci. Některé dřívější studie na zvířatech také naznačují, že korálovec může pomoci chránit mozek před jeho degenerací. [12]

 

Shrnutí a doporučení

 

Naše tělo si nedokáže účinné látky z korálovce samo vytvořit a proto je třeba jej užívat jako potravinový doplněk. Na rozdíl od ostatních nootropik, které většinou fungují na principu úpravy hladiny neurotransmiterů, zlepšuje korálovec ježatý kognitivní funkce zvýšeným množstvím nervového růstového faktoru (NGF) v mozku. Tím je korálovec zvlášť přínosný pro regeneraci mozkových buněk. Dále působí preventivně proti neurodegenerativním nemocem jako například Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba.

Korálovec ježatý se velmi dobře doplňuje s ostatními nootropiky jako jsou CDP-Cholin,  Fosfatidylserin a Omega-3.

Korálovce ježatého naleznete v produktu Mentis MAX, kde funguje jako aktivní látka podporující nervový růstový faktor, přičemž udržuje zdravou strukturu mozku a zlepšuje schopnost učení. 

 

Reference

 1. Lai PL, et al., Neurotrophic properties of the Lion's mane medicinal mushroom, Hericium erinaceus (Higher Basidiomycetes) from Malaysia., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24266378, Int J Med Mushrooms. 2013;15(6):539-54.
 2. FAN Wei-wei, Advances on Hericium erinaceus Polysaccharides, http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-SPKX200801081.htm, HUANG Hui-hua (College of Light Industry and Food Technology, South China University of Technology, Guangzhou 510640, China), 2008.
 3. Mori K, et al., Nerve growth factor-inducing activity of Hericium erinaceus in 1321N1 human astrocytoma cells., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18758067, Biol Pharm Bull. 2008 Sep;31(9):1727-32.
 4. Conner JM, et al. NGF is essential for hippocampal plasticity and learning., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19726646, J Neurosci. 2009 Sep 2;29(35):10883-9.
 5. Kolotushkina EV, et al., The influence of Hericium erinaceus extract on myelination process in vitro., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12675022, Fiziol Zh. 2003;49(1):38-45.
 6. Allen SJ, et al., GDNF, NGF and BDNF as therapeutic options for neurodegeneration. Pharmacology & Therapeutics, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163725813000168,  Volume 138, Issue 2, May 2013, Pages 155-175
 7. de Azevedo Cardoso T, Mondin TC, Wiener CD, et al. Neurotrophic factors, clinical features and gender differences in depression., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24899094, Neurochem Res. 2014;39(8):1571–1578
 8. Ma BJ, et al. TMYC Hericenones and erinacines: stimulators of nerve growth factor (NGF) biosynthesis in Hericium erinaceus., https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/21501201003735556?needAccess=true,  Mycology, Vol. 1, No. 2, June 2010, 92–98.
 9. Mori K, et al. Improving effects of the mushroom Yamabushitake (Hericium erinaceus) on mild cognitive impairment: a double-blind placebo-controlled clinical trial., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18844328,  Phytother Res. 2009 Mar;23(3):367-72. doi: 10.1002/ptr.2634.
 10. Nagaono M, et al., Reduction of depression and anxiety by 4 weeks Hericium erinaceus intake., https://www.jstage.jst.go.jp/article/biomedres/31/4/31_4_231/_pdf,  Biomedical Research . 31(4): 231-237.
 11. Wong KH, et al. Neuroregenerative potential of Lion’s Mane mushroom, Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. (higher Basidiomycetes), in the treatment of peripheral nerve injury (review)., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23510212,  Int J Med Mushrooms. 2012;14(5):427-46.
 12. Mori K, et al. Effects of Hericium erinaceus on amyloid β(25-35) peptide-induced learning and memory deficits in mice., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21383512, Biomed Res. 2011 Feb;32(1):67-72