Cognizin: Multifunkční pomocník pro zdravý mozek

23.11.2017
Čtěte celý článek

CDP-cholin usnadňuje neurotransmisi (přenos nervových vzruchů) zvyšováním hladin důležitých neurotransmiterů, jako jsou dopamin a acetylcholin, přispívá k ochraně struktury buněk zrychlením syntézy fosfolipidů a podporuje buněčnou aktivitu zvyšováním hladin adenosintrifosfátu (ATP).

CDP-cholin má široké spektrum účinků, které přispívají k udržení dobré kondice mozku. 

V mnoha částech světa je citikolin využíván při léčbě mrtvice a vnitřních poranění hlavy. CDP-cholin je rovněž oceňován při léčbě demence, a v neposlední řadě při léčbě ztráty paměti, způsobené mozkovou mrtvicí. V USA byl na trh uveden výživový doplněk na bázi CDP-cholinu pod názvem Cognizin® od firmy Kyowa Hakko.

Vyzkoušejte účinky CDP-cholinu i na sobě pomocí přípravku Mentis MAX:

Kromě pozitivního vlivu na paměť má citikolin řadu dalších přínosů pro naše zdraví. CDP-cholin slouží jako zdroj cholinu a cytidinu, který se ve střevě před absorpcí do krve mění na uridin. Uridin snadno prostoupí hematoencefalickou bariérou (oddělující vnitřní prostředí mozku od cévního systému), kde pak může být znovu syntetizován na CDP-cholin.

Ve srovnání s jinými mozkovými nutrienty mají pyrimidiny cytidin a uridin řadu dalších pozitivních účinků na mozek. Antidepresivní účinky cytidinu a uridinu u některých typů depresivních onemocnění jsou dávány do souvislostí se zvýšením hladin dopaminu a norepinefrinu (noradrenalinu) v mozku.

Zvýšení hladiny dopaminu v mozku má příznivý vliv i v dalších případech. Podávání CDP-cholin zlepšuje symptomy Parkinsonovy nemoci – onemocnění, charakterizovaného nízkou hladinou dopaminu v mozku.

K uvolnění dopaminu v mozku je využívána široká škála různých látek – od léčiv přes alkohol nebo nikotin. Podávání citikolinu tak může snížit nutnost podávání široké škály léků a drog.

Zatímco některé jiné mozkové nutrienty u starších dospělých hematoencefalickou bariérou nijak významně neprostupují, CDP-cholin má po jednorázové i opakované dávce výrazné pozitivní účinky na metabolismus fosfolipidů v mozku.

překlad článku Perry F. Renshaw, M.D., Ph.D., je výzkumným pracovníkem iniciativy USTAR (Utah Science Technology and Research Initiative) a ředitelem oddělení Magnetické rezonance na Institutu pro výzkum mozku na univerzitě v Utahu, a profesorem psychiatrie na lékařské fakultě univerzity v Utahu.